Forsikring

Prisen inkluderer forsikring på utstyr.

Ved ødeleggelser/tap  eller annet skade på utstyr, utover vanlig slitasje,  vil kunden bli viderefakturert en egenandel. Dersom utstyret forsvinner eller ødelegges helt i din besittelse, kreves det et beløp svarende til erstatning av utstyret som i alt er kr. 15 000 kr per Blitzbox Mini.