Hva er arealkrav for blitzbox mini?

Anbefalt totalt areal: 1m x 2m og 2 m høyde.

Det er viktig at blitzbox står på en flat underlag og at den ikke blokkerer nødutganger.