Personvernerklæring

Personvernerklæring
 
 
Denne personvernerklæringen handler om hvordan Blitzbox AS samler inn og bruker personopplysninger om deg.
www.blitzbox.no lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med mindre annet er spesifisert i denne erklæringen.
Blitzbox har heller ikke ansvar for verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne personvernerklæringer.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen.
 
Kontaktinformasjon
 
 
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger, kan du kontakte oss på info@blitzbox.no, eller sende brev til Blitzbox AS, Drammensvei 211, 0281, Oslo, Norge.
Behandlingsansvarlig
Blitzbox AS er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.
 
Hva registreres når du bruker nettsiden vår?
 
 
Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.
Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett.
Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. 
Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.
 
Når samler Blitzbox inn personopplysninger?
 
 
Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene:
• Du har kjøpt en av våre tjenester/produkt.
• Du har sendt oss en forespørsel, klage eller tilbakemelding.
• Du har signert en leie eller salgsavtale med oss
• Du har fylt ut et spørreskjema fra oss.
• Du abonnerer på vårt nyhetsbrev
• Du har søkt jobb hos oss
• Du har brukt en av våre maskiner
• Du har brukt en av våre delestasjoner.
 
 
Vi får også opplysninger indirekte av følgende årsaker:
En kunde har angitt deg som kontaktperson.
En ansatt har angitt deg som nærmeste pårørende
En jobbsøker har angitt deg som referanse
 
 
Når du signerer en leieavtale/kjøpsavtale med oss elektronisk logges det en transaksjons metadata. Brukerens IP-adresse, tidspunkt, remote host, HTTP referer og HTTP user agent  blir logget som en del av din elektronisk signatur.
Personopplysninger om mindreårige
Blitzbox innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke bevisst opplysninger om barn under 15 år.
 
Formålet med behandlingen
 
 
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger. Blitzbox kan innhente personlig informasjon som personlig email adresse, telefonnummer, Navn og alder. Vi har kun tilgang til opplysninger som du frivillig gir oss via epost, kontaktskjema eller annen direkte kontakt fra deg.
 
Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:
 
• Gi deg et svar på din henvendelse
• Sende deg et tilbud
• Sende nyhetsbrev og annet fysisk materiell via våre nettsider og andre kanaler.
• Gi deg informasjon om våre tjenester
• Dokumentere en signert kontrakt/avtale
• Koordinere en bestilling og leveranse

Blitzbox kan på ditt vegne publisere bilder til Facebook/Twitter og sende deg bilder via mail eller SMS. Dette gjøres kun når du bekrefter dette gjennom vår delestasjoner og maskiner.

 

 

 

 

Bruksbetingelser

 

 

Ved å ta i bruk nettstedet og assosierte tjenester godtar du  at Blitzbox  kan ta i bruk bilder tatt i blitzboxen for promotering av eget produkt. Dette kan gjøres uten videre godkjennelse fra din side.

 

 

 
Tilgang til informasjonen
 
Personopplysninger avgitt på www.blitzbox.no gis kun videre til virksomhetens interne avdelinger og utvalgte og betrodde tredjemenn, som kan benytte dine personopplysninger med hensyn på å levere varer eller serviceytelser som du har bestilt.
 
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere eller dele opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Blitzbox, med mindre vi har et samtykke fra deg til det.
 
Dine rettigheter
 
Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til info@blitzbox.no.
 
– Innsyn i egne opplysninger
– Korrigering av personopplysninger
– Sletting av personopplysninger
– Begrensning av behandling av personopplysninger
– Protestere mot en behandling av personopplysninger
– Du kan klage på vår behandling av personopplysninger
 
Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss på info@blitzbox.no, eller sende brev til Drammensvei 211, 0282 Oslo, Norge.
 
Hvordan sikrer vi opplysningene?
 
Personopplysningene lagres på det til enhver tid gjeldende CRM eller regnskapssystem som Blitzbox AS måtte bruke.
 
 
Endringer i erklæringen
 
Blitzbox forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” nederst på denne siden.
 
Sist oppdatert: 23.8.2018